• سامانه آزمون و ارزيابي سم پاشها


           


با استفاده از سامانه ارزيابي سم پاشها قادر خواهيم بود توزيع و چگونگي يكنواختي پاشش نازلهاي يك سم پاش و نيز ميزان فشار حاصل از پمپ آن، طول عمر و ساير ويژگي هاي يك سم پاش را مورد آزمون و ارزيابي قرار داد. 

   

 
  • دستگاه دينامومتر
 

اين مركز داراي چندين دينامومتر ثابت و يك دينامومتر متحرك (پرتابل) مي باشد. با استفاده از اين دينامومترها مي توان انواع موتورهاي درون سوز (كمتر از 10 اسب بخار تا بيشتر از 100 اسب بخار) و تراكتورها را به لحاظ ميزان گشتاور، نيروي كشش، سوخت مصرفي، توان توليد شده و ... مورد ارزيابي قرارداد.    

 

 
  • سامانه اندازه گيري تنش و كرنش قطعات


            

اين مركز مجهز به انواع ابزار اندازه گيري دقيق مي باشد. از جمله ترازوهاي دقيق، لودسل، سامانه اندازه گيري تنش و كرنش و ...
     

 
  • دستگاه رطوبت سنج و لودسل


      
 
 

 
 
  • كارگاه نمونه سازي قطعات مجهز به دستگاه CNC


        

  اين مركز داراي دو كارگاه مجهز ماشين ابزار از جمله دستگاه هاي CNC بوده و آمادگي دارد تا بر حسب نياز متقاضيان نسبت به ساخت قطعات مورد نياز آنها اقدام نمايد.