عباس اكبرنيا
طراحی بهینه، ساخت و ارزیابی ماشین خردکن سرشاخه های حاصل از هرس درختان مجهز به تیغ اره دوار، همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی، 4 و 5 آذر ماه 1388 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، ايران.
2009
چوب باقي مانده از قطع درختان جنگل رقمي حدود 7000000 مترمكعب مي­باشد. هر سال طي هرس درخت باغ­ها و فضاي سبز شهر­ها، حجم قابل توجهي بقاياي چوبي به جا مي­ماند. در صورت استفاده­ صحيح، مناسب و بهينه از اين حجم قابل ملاحظه و تبديل آنها به خرده چوب مي­توان 70 كارخانه ­ي صنايع وابسته به چوب (تخته­ هاي چندلا، نئوپان، كاغذسازي و ...) با ظرفيت 100000مترمكعب در سال تأسيس نمود. در منطقه اروپاي شمالي با فرآوري و تخمير خرده چوب­هاي توليد شده و تراشه ­هاي چوبي نسبت به تهيه­ ي بيوگاز اقدام كرده و بدينوسيله بخشي از انرژي مورد نياز منازل خود را تأمين مي­نمايند. به منظور كاربرد صحيح و بهينه از سرشاخه­ ها و چوب­ باقي مانده از هرس و قطع درختان، كافي است آنها را با وسيله ­ي مناسب خرد نموده و سپس از اين خرده چوب­ها براي مصارف مختلف استفاده كرد. هدف از اجراي اين پروژه بهينه ­سازي و اجراي طرح توسعه ­اي دستگاهي است كه در شرايط اقليمي جنگل­هاي ايران، نياز باغ­ها و فضاي سبز شهرها مورد استفاده قرار گيرد. دستگاه چوب­ خردكن با مشخصات فني؛ واحد برش بشقابي، واحد تغذيه خودكار، مجهز به تيغ­ اره دوار، نوع تخليه پرتابي، دستگاه از نوع كششي، منبع تأمين قدرت محور تواندهي تراكتور و قدرت مورد نياز 30 اسب بخار ساخته شد و نتايج حاصل از آزمون و ارزيابي آن حاكي از عملكرد مطلوب دستگاه بود.
واژهای کليدی: تراشه، چوب خردکن، كود آلي، واحد برش، واحد تغذيه.
‍Chipper Machine
Rotating Blade of Chipper Machine
Chipper Machine
Chips of Wood