1- سوخت ، احتراق ، مشعل های کاز سوز و گازوئیل سوز
2- آزمون های تحقیقاتی بر روی مشعل ها
3- طراحی و ساخت تونل باد عمودی
4- انتقال حرارت ، طراحی و ساخت آزمایشگاه آیرو دینامیک
5-بهره وری انرژی باد (تونل باد)
6- ماشین آلات کشاورزی
7- سیستمهای سرمازا ،عملیات سرما زایی فلزات
8- کامپوزیت ها
9- پژهش ،مطالعه و امکان سنجی ورق های نازک کامپوزیتی
10- طراحی و ساخت ماشین های ابزار
11-  بررسی و مطالعه اثر پارامترهای ماشین کاری
12- بررسی و تحلیل دینامیکی و ارتعاشی سازه ها
13- آزمون بر روی فن ها ، پکیج ها ،جهت کاهش مصرف انرژی
14- سیستمهای کنترل ماهواره
15- سیستمهای هیدرولیک و پنو ماتیک