پژوهشکده مکانیک یکی از نخستین پژوهشکده های شکل گرفته از بدو تاسیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می باشد. اجرای طرحهای پژوهشی و نیمه صنعتی در زمینه های مورد نیاز صنعت کشور ، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ، ارائه دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور و هدایت و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از فعالیتهای اصلی این پژوهشکده می باشد .
محورهای اصلی پژوهشی و فناوری :
1-تولید وبهینه سازی انرژی
2-طراحی و ایجاد آزمایشگاه های مرجع استاندارد
3-آیرو دینامیک
4-مکانیک هوا و فضا
5-طراحی کاربردی و مکاترونیک
6-طراحی و ساخت قطعات و سامانه های صنعتی پیشرفته و تدوین تکنولوژی مربوطه