عباس اكبرنيا
شماره ثبت 70356
2010
     زيتون يكي از قديمي ترين گياهان روي زمين است. تاريخ پيدايش آن به بيش از 6000 سال قبل بر مي گردد. حدود 1200 رقم از این گیاه شناسايي شده است. از امتيازات بزرگ اين درخت اين است که می تواند در مناطقي با خاك بسيار فقير برويد و زياد عمركند و ميوه ارزنده اي توليد نمايد. روغن زيتون در دنيا به قدري قابل توجه است كه به طلاي مايع شهرت يافته است. از هر اصله درخت زيتون حدود 65 كيلوگرم ميوه برداشت مي شود. از هر 4 تا 5 كيلوگرم ميوه حدود يك ليتر روغن بدست مي آيد. طبق آمار وزارت جهاد كشاورزي تا سال 71 كشت زيتون فقط در رودبار و طارم گيلان و زنجان رونق داشت. از سال 72 با مطرح شدن طرح توسعه كشت زيتون (طرح طوبی) در بيشتر مناطق ايران زراعت اين محصول گسترش و اين روند تا رسيدن به سقف يك ميليون هكتار ادامه خواهد يافت. ميوه زيتون را نمي توان به مدت زياد در انبار نگهداري كرد لذا بايد هر چه سريعتر آن را براي استخراج روغن به كارخانه روغن كشي انتقال داد. فرآيند استخراج روغن از ميوه زيتون با ساير دانه هاي روغني متفاوت مي باشد. روغن زيتون تنها روغني است كه بلافاصله پس از استخراج قابل مصرف بوده و به عمليات ثانويه نياز ندارد. كارخانه هاي فرآوري زيتون در داخل از كشورهاي ايتاليا، اسپانيا، آلمان، يونان، تركيه و ... وارد شده و يا تحت ليسانس كپي سازي مي شوند. ارزش روغن زيتون به داشتن خواص دارويي مختلف آن و وجود آنتي اكسيدان ها، ويتامين ها و ... مي باشد. اگر استحصال روغن از اين ميوه ی با ارزش در شرايط نامطلوب انجام گيرد بسياري از خواص آن از بين رفته و يا بسيار كاهش  مي يابد. با توجه به برنامه توسعه كشت زيتون در كشور اين را مي طلبد تا همگام با افزايش سطح زير كشت، زمينه لازم براي ساخت خط فرآوري روغن زيتون در داخل كشور فراهم شود. همچنين نسبت به تعيين بهترين شرايط استخراج روغن زيتون، تحقيق و بررسي لازم انجام گيرد. براي رسيدن به هدف مذكور نسبت به طراحی، ساخت و ارزیابی خط استحصال روغن زیتون و تعيين مناسب ترين شرايط اعمال فاكتورهاي مكانيكي و حرارتي براي استحصال روغن زيتون با كيفيت و كميت مطلوب  اقدام شد.
فایل (ها):