عباس اكبرنيا
شماره ثبت 54794
2008
 به طور متوسط مقدار چوب باقي مانده از قطع درختان جنگل رقمي حدود 105Í7 متر مكعب مي باشد. به حجم مذكور چوب هاي حاصل از هرس درختان باغ ها و فضاي سبز شهرها را نيز بايد افزود كه در صورت استفاده ي صحيح، مناسب و بهينه از اين حجم قابل ملاحظه و تبديل آنها به خرده چوب مي توان 70 كارخانه ي صنايع وابسته به چوب (تخته هاي چندلا، نئوپان، كاغذسازي و ...) با ظرفيت 104Í10 مترمكعب در سال تأسيس نمود. به منظور كاربرد صحيح و بهينه از سرشاخه ها و چوب هاي باقي مانده از هرس و قطع درختان، كافي است آنها را با وسيله ي مناسب خرد نمود و سپس از اين خرده چوب ها براي مصارف مختلف استفاده كرد. هدف از اجراي اين پروژه بهينه سازي و اجراي طرح توسعه اي دستگاهي است كه در شرايط اقليمي جنگل هاي ايران، نياز باغ ها و فضاي سبز شهرها مورد استفاده قرار گيرد. مشخصات فني دستگاه چوب خردكن ساخته شده عبارت است از؛ واحد برش بشقابي، واحد تغذيه تلفيقي از سيستم خودكار و ثقلي، نوع تخليه پرتابي، دستگاه از نوع كششي، منبع تأمين قدرت محور تواندهي تراكتور و قدرت مورد نياز 30 اسب بخار. نتايج حاصل از آزمون و ارزيابي دستگاه حاكي از عملكرد مطلوب بوده است. با آزمايش و خردكردن سرشاخه هاي خشك و مرطوب معلوم شد كه اندازه و ابعاد خرده چوب هاي حاصل از شاخه هاي خشك، ناموزون و نسبتاً درشت مي باشد. به طور كلي ابعاد و اندازه، شكل و يكنواختي خرده چوب هاي توليد شده نسبت مستقيم با رطوبت، قطر و گونه گياهي سرشاخه درختان دارد.
  موارد استفاده و كاربرد خرده چوب هاي حاصل از كار دستگاه عبارت است از:              1- مخلوط نمودن خرده چوب ها با خاك براي تهيه كود گياهي (كمپوست).               2- استفاده در صنايع مختلف وابسته به خرده چوب (تهيه نئوپان و ...).               3- استفاده در صنايع كاغذ و مقواسازي و توليد چسب.                4- استفاده در مرغداري ها براي تهيه بستر طيور.                5- مخلوط نمودن ذرات چوب با گچ يا سيمان براي تهيه مصالح ساختماني مركب و سبك و ....
مشخصات فني دستگاه:
  طول  (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) وزن  (kg)  نيروي محركه توان مورد نیاز (hp) قطر چوب ورودی (cm) 180 110 270 400 - محور تواندهي تراكتور
-  الکتروموتور 30 1  الی  24