عباس اكبرنيا  
شماره ثبت 86132
2014
اساس استقلال كشور بر كشاورزي استوار است. توسعه كشاورزي موجب استقلال كشور خواهد بود. از مهمترين عوامل در امر توسعه و ايجاد كشاورزي پايدار، حركت به سوي مكانيزه كردن عمليات كشاورزي است. 1   ماشين­هاي كاشت از جمله تجهيزاتي هستند كه در امر مكانيزاسيون مزارع  بسيار كاربرد داشته و در راستاي كاهش هزينه­هاي توليد و افزايش بازدهي از آنها استفاده مي­شود. از جمله ماشين­هاي كاشت، كارنده­ي قلمه نيشكر است كه در امر مكانيزاسيون مزارع نيشكر بسيار ضروري است. نیشکر گیاهی است که برای تولید و استخراج قند از ساقه آن در سطح وسيع در مناطقي كه داراي آب و هواي گرم و مرطوب  باشد، کشت می­شود. با توجه به شرايط آب و هوايي، بافت و ساختار خاك مزارع كشور و نيز متفاوت بودن الگوي كشت در ايران، متأسفانه دستگاه­هاي كارنده خارجي وارد شده قادر به پاسخگويي شرايط زراعي مزارع كشور نبوده و نمونه­هاي ساخت داخل نيز كه عموماً كپي سازي از روي نمونه­هاي خارجي بوده است، از كارآيي لازم برخوردار نشدند. بدين لحاظ به كار بردن ساز و كاري كه فاقد نقاط ضعف فوق باشد و بتواند موضوع بالا آوردن قلمه­ها از داخل مخزن و تحويل آنها به لوله سقوط را به طور پيوسته و يكنواخت انجام دهد، قابل تأمل خواهد بود. لذا موضوع ساخت موزع مركب از زنجير و تسمه نقاله مطرح و اقدام لازم براي اجرايي كردن اين امر به عمل آمد. هدف از اجراي اين پروژه طراحي و ساخت يك مدل آزمايشگاهي موزع مركب به منظور استفاده در دستگاه­هاي كارنده نيشكر است. موزع مذكور ساخته و پس از ارزيابي­هاي لازم آماده نصب در دستگاه­هاي كارنده (ماشين كاشت) قلمه نيشكر مي­باشد.
فایل (ها):